SAMEN STAAN WE STERK

Het bestuur van Stichting De Linterhof is als volgt samengesteld.

Mevrouw Marchien Oosterhuis- Strating, voorzitter
Hengelo(G)

De heer Gerrit van Lent, penningmeester
s-Heerenberg

De heer Henk Breuker, secretaris
Doetinchem

Mevrouw Karin Masselink, lid
Gaanderen

Mevrouw Astrid van Delden, lid
Zutphen

EEN AANVRAAG INDIENEN

Denkt u in aanmerking te komen voor ons fonds? Vult u dan ons aanvraagformulier in. Nadat het stichtingsbestuur een besluit heeft genomen, wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk ingelicht.