ONZE HISTORIE

Stichting De Linterhof is opgericht op 11 november 1975. Aanvankelijk richten de activiteiten zich op het opvangen van overzeese rijksgenoten zodat zij de eerste weken van hun verblijf op een goede manier konden acclimatiseren in de hun vreemde omgeving. Na een aantal jaren werd de behoefte aan opvang minder omdat rijksgenoten steeds vaker in de eigen familiekring konden worden opgevangen.

Eind december 1980 werden daarom de statuten van Stichting De Linterhof gewijzigd. Vanaf dat moment richt de stichting haar activiteiten op hulp aan personen met een beperking en op personen die uit andere hoofde hulp behoeven.

Door de verkoop van het onroerend goed en het positieve saldo van de exploitatie kwam na het stopzetten van de steun aan overzeese rijksgenoten een bescheiden vermogen beschikbaar. De opbrengst van dit vermogen wordt nu gebruikt om de doelstelling van de stichting te realiseren.

Afhankelijk van de opbrengstontwikkeling wordt jaarlijks een bedrag van gemiddeld € 15000. Dit bescheiden bedrag is dan ook de grondslag voor het motto van Stichting De Linterhof: Het fonds voor de kleine aanvragen.

EEN AANVRAAG INDIENEN

Denkt u in aanmerking te komen voor ons fonds? Vult u dan ons aanvraagformulier in. Nadat het stichtingsbestuur een besluit heeft genomen, wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk ingelicht.

RECENTE VERHALEN

Lees hier enkele van de reacties en verhalen.