WIJ GELOVEN IN HET MAKEN VAN VERSCHIL

De stichting heeft als doel geld beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking die daardoor een nijpend probleem kunnen oplossen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aanschaf van een speciale computer zodat u toch mee kunt doen of kan blijven werken. Maar denkt u ook aan bijdragen in de kosten van een traplift, de aanschaf van een hulphond, een aangepaste fiets of anderszins.

Het gaat hierbij alleen om aanvragen die niet uit de reguliere voorzieningen kunnen worden bekostigd. Relatief kleine bedragen die het net mogelijk maken om een wens te realiseren. Mocht u dus een eenmalige aanschaf moeten doen of een bijdrage nodig hebben die niet uit de reguliere voorzieningen kan worden betaald, dan kunt u een beroep doen op de Stichting De Linterhof.

Aanvragen kunnen door personen, instanties verenigingen en werkgroepen worden ingediend.

EEN AANVRAAG INDIENEN

Denkt u in aanmerking te komen voor ons fonds? Vult u dan ons aanvraagformulier in. Nadat het stichtingsbestuur een besluit heeft genomen, wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk ingelicht.

Het aanvraagformulier