PROCEDURE

Aanvragen kunnen via ons aanvraagformulier worden ingediend. Het formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld.

Nadat het stichtingsbestuur een besluit heeft genomen wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk ingelicht.

Betaling zal uitsluitend plaats vinden na ontvangst van rekeningen, nota’s en kwitanties.

EEN AANVRAAG INDIENEN

Denkt u in aanmerking te komen voor ons fonds? Vult u dan ons aanvraagformulier in. Nadat het stichtingsbestuur een besluit heeft genomen, wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk ingelicht.

Het aanvraagformulier